Budor Grendesentrum


Flere hytteeiere vil gi grunnlag for mer aktivitet og tilbud. Vi i Løiten Almenning ønsker å skape gode møteplasser for hyttefolket og tilreisende, og har startet planen med å etablere et lite og unikt Grendesentrum i Budor. Vi er i gang med regulering av en tomt ved siden av Budor Gjestegård hvor vi ønsker å tilby unike sentrumsfunksjoner tilpasset Budors verdier.

Dette kan for eksempel være nærbutikk, bakeri, pizza fra steinovn, håndverksbu — eller noe helt annet. Vårt fokus er lokalt og kvalitetsrikt. Mye er ikke avgjort enda, og vi ønsker derfor å høre mer om hva du kunne tenke deg av aktivitet og tilbud i et slikt sentrum?

Hva ønsker du av innhold i Budor Grendesentrum?


︎︎︎ Svar på undersøkelsen her
Skisse av mulig løsning, tegnet av Einar Jarmund & Co


Illustrasjonsbilder via Unsplash

Hvem jobber med Budor Grendesentrum?


Løiten Almenning er initiativtaker for utviklingen og har inngått samarbeid med aktører som har stor fokus på bærekraft, langsiktighet og skånsom utvikling.

Natural State hjelper oss med overordnet stedsidentitet, funksjoner og innhold, involvering og medvirkning, samt formidling. Arkitektene Einar Jarmund & Co tegner og regulerer den nye sentrumsplanen for Budor. Det er fortsatt mye igjen av arbeidet, men foreløpig er bebyggelsen sentrert rundt et lite handelssentrum med trebygninger inspirert av tradisjonell, norsk byggeskikk.


Reguleringsplanen


Planprosessen for reguleringsplanen for Budor sentrum startet 28. oktober i 2021. Denne planen kan du som privatperson påvirke på vanlig måte, gjennom å komme med merknader i planprosessen. Neste gang du kan spille inn merknader, er når planforslaget legges ut på høring etter 1. gangs behandling.Velkommen til GrendeLab i Vinterferien


I tillegg til en rekke aktiviteter arrangert i samarbeid med Eventlaget, inviterer Løiten Almenning til liten GrendeLab i Store Peisestua i vinterferieukene 8. og 9. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er glad i Budor, eller deg som kanskje er her for første gang, for å lære mer om om dine ønske og behov på Budor.

Hva ønsker du på Budor? 


Drømmer du om steinovnspizza eller kunnskapsrike Gårdsbesøk? Er du interessert i å lære mer om sopp og bær? Kunne du tenke deg å leie en sauna eller en badestamp etter en lang skitur?

Kom forbi hverdagene mellom 09:00 - 15:00 for å lære mer om planene og fortell oss hva du og dine kan tenke dere av aktivitet og tilbud i Budor Grendesentrum eller området rundt. Vi byr på varm kaffe, te og kjeks. Vi ser frem til en hyggelig prat.
Program for vinterferien


Vinterferieprogrammet for uke 8 og 9 er klart. Her kan vi blant annet nevne: 

 • Digital Risseløype i Koiedalen
 • Guidede trugeturer kveldstid m/bålkos
 • Langrennskurs for nybegynnere og øvede
 • Bondens Marked
 • Barnas dager i lekeområdet i skianlegget
 • Fakkelskirenn i danskeløypa” m/servering i målgang
 • Munch Vinterfestival i samarbeid med Løten kommune
 • Budor Vinterlyd m/HamarRadioen; scene, musikk, direktesending fra alpinbakken, show etc.
 • Hvem er raskest på kjelke ned kjelkebakken
 • Kveldskjøring m/musikk og varme griller i bakken
 • Barnas Skileker
 • Utekino
 • Hundekjøring
 • Familieafterski i Skipub’n m/pizzaservering og trubadur

︎︎︎ Mer om vinterferien på Budor

Plan om flere hytter


Områdereguleringen for nye hyttegrender på Budor ble vedtatt i 2020. Det er regulert 650 hytter på 27 felt. Reguleringsplanen har blitt laget av landskapsarkitekt Arkitektbua Trysil, som har gjort nøye vurderinger av terreng og vegetasjon, for mest skånsom plassering av veier og infrastruktur. Mellom feltene er det bevart brede belter av skog, i de mest frodige landskapet mellom hyttefeltene.

Det er foreløpig lagt ut fem felter for salg med plass til 132 hytter. Dette er både selvbyggertomter, og felter hvor man knytter seg til en hytteleverandør som bygger ut hytten for deg.

Utbyggingen av flere felter skal skje gradvis, over tid. Løiten Almenning vurderer å ha en sterkere styring av de neste feltene som blir lagt ut, og skal i første omgang lage visningshytter for det nye hyttekonseptet Fura.

︎︎︎ Mer om hyttedrømmen på Budor
Illustrasjon av Fura, tegnet av Einar Jarmund & Co
Lokalt samarbeid


Vinteren 2021/2022 har vi gjennomført en involveringsprosess med de mest sentrale aktørene som har interesser i Budor. En involveringsprosess er et tidkrevende arbeid, men det er viktig for å kunne ta riktig avgjørelser. For det første er det viktig at det er en nøytral aktør som tar disse samtalene, da man ofte får mer ærlige svar. Allmenningen har derfor fått Natural State til å hjelpe oss med dette arbeidet.

I samtalene presenterer vi arbeidet som er gjort til nå, og skiller tydelig mellom det som er bestemt og det som vi enda ikke har avgjort. En involveringsprosess bidrar til å gi informasjon til de viktigste aktørene, og er en mulighet for å komme med innspill, ideer, ønsker og tanker, og skape engasjement for stedet. I tillegg er slike personlige samtaler med på å avdekke mulige interessekonflikter, og er et viktig underlag for beslutningene som allmenningen skal fatte, også de beslutningene som ikke alle er enige om.
Frem til nå (Februar, 2022) har vi snakket med:

 • Ansatte i Løiten Almenning
 • Spreke opplevelser
 • Eventlaget
 • Reiselivssjef Hamarregionen
 • Hedmarksvidda Husky
 • Karset Aktivitetsgård
 • Daglig leder - Budor Gjestegård
 • Mattisrud
 • Budor Hytteutleie
 • Løten Røde Kors
 • Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT)
 • HHT, Barnas turlag
 • Ordfører i Løten kommune
 • Budor Ski og Snowboard
 • Løtenfjellet Hytteeierforening
 • Nordbygda/Løten Ski (alpint gruppen)
 • Ordfører Løten kommune

Fura utfordrer fritidsboligutviklingen


Løiten Almenning ønsker å gå foran som et godt eksempel i fritdsboligutviklingen. Vi ønsker å tilby flere hytter, men minimere naturinngrep og legge tilrette for bærekraft og sirkulær økonomi. 

Sammen med arkitektkontoret Einar Jarmund & Co utvikler vi Fura.

Fura er for deg som setter pris på enkelhet, kvalitet og varighet, og som ønsker et fristed med nærhet til- og omtanke for naturen. Fura-hytta er oppkalt etter elva Fura som renner gjennom Budor, og vi ser frem til å bygge de første hyttene i 2022.

Fura selges enkeltvis, men kommer i tun på tre til ni, og representerer en ny og mer omtenksom tilnærming til fritidsboligutviklingen. Her deler man blant annet på vei, kabelnett og utstyr for å redusere inngrep, utslipp og avfall.

Fura er en moderne og energikorrekt hytte inspirert av norsk design- og håndverkstradisjoner. Hyttene er tegnet av Einar Jarmund & Co Arkitekter, bygget av lokale håndverkere fra Løtenområdet med kortreiste materialer, og innredet med norske designklassikere.

Du kan lese mer om Fura her.
Utviklingen så langt


Høsten 2020 utførte Løiten Almenning en undersøkelse blant hytteeiere og leietakere av caravanplass. Hytteundersøkelsen har gitt oss verdifull informasjon om ønsker og behov. Vi har allerede satt i gang flere endringer og aktiviteter basert på denne undersøkelsen.

Påbegynt aktivitet


Allmenningen har etter innspill fra hytteeierne blant annet bygget et anlegg for sykkel og gått til innkjøp av en ny løypemaskin som øker kapasiteten. Vi har også bygget tre nye gapahuker i samarbeid med Hamar og Hedemarken Turistforening. Allmenningen har også jobbet med nettsiden til Visit Budor og laget digitale kart med forslag til turer sommer- og vinterstid. I tillegg har vi satt i gang samarbeid med firmaer som skal lage arrangementer, og aktører som skal legge ut turforslag.

Utviklingen fremover


Vi har begynt arbeidet med mer aktivisering av Budor, hele året og har knyttet til oss flere nye samarbeidspartnere. Allmenningen har nylig signert avtale med Eventlaget på Hamar om aktivisering av Budor. En oppdatert aktivitetskalender er lagt ut på Visit Budor sin nettside. Det er også laget avtale med Spreke opplevelser om å vise frem turforslag i sosiale medier og nettside. Dette kan bidra til å spre trafikken i løypenettet vinterstid. Vi har fått inn flere aktører, blant annet har Hedmarksvidda Husky drevet kanoutleie i sommer og Løten O-lag har laget utvidet stolpejakt i Budorområdet/Løtenfjellet på ski vinterstid og på tur/sykkel sommerstid.


Oda-bygget
Kjølberggata 31
0653 Oslo
Utvikling
Natural State
Design
Postpost Studio